Praktyczne informacje

Wiza

Wizę pobytową można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych Tanzanii (Polska podlega kompetencji terytorialnej Ambasady Tanzanii w Berlinie), a także na głównych przejściach granicznych (w tym na lotniskach w Dar es Salaam i Kilimandżaro). Oprócz wniosku wizowego należy dołączyć jedno zdjęcie paszportowe oraz okazać bilet powrotny. Koszt jednokrotnej wizy turystycznej ważnej przez 90 dni to 50 USD, wizy dwukrotnej 70 USD, przy czym dwukrotny pobyt nie może przekroczyć w sumie 90 dni. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od chwili planowanego zakończenia pobytu w Tanzanii. Dowód wniesienia opłaty wizowej należy zachować do kontroli.

Pieniądze

Jednostką monetarną Kenii jest szyling kenijski (1 USD = 85 KSH), natomiast Tanzanii jest szyling tanzański (1 USD = 1 600 TZS).

Wymiana walut jest możliwa w bankach i zalegalizowanych kantorach.

Cło

Nie ma ograniczeń co do wwozu waluty ani wymogu jej deklarowania przy wjeździe. Nie trzeba też okazywać kwitów wymiany przy wyjeździe z kraju. Nie wolno wwozić ani wywozić waluty tanzańskiej. Na przywożenie i wywożenie broni myśliwskiej oraz trofeów myśliwskich wymagane są specjalne zezwolenia. Zabroniony jest wywóz muszli, korali, kości słoniowej, skór dzikich zwierząt.

Obyczaje

Obowiązującymi językami są angielski i suahili.

Istnieje zwyczaj dawania napiwków za wykonaną usługę.

W rejonach zamieszkałych przez muzułmanów oczekuje się poszanowania miejscowej kultury i zachowanie odpowiednich strojów (bardzo krótkie spodenki lub spódniczki nie będą mile widziane).

Palenie papierosów w miejscach publicznych w Kenii jest zabronione.

Dodatkowe informacje

W Tanzanii i Kenii obowiązuje ruch lewostronny.

Istnieje możliwość korzystania z Internetu na terenie hoteli i niektórych lodgy. Koszt połączenia telefonicznego do Polski to około 15 zł za minutę.